Jsme Helptex, Váš kontík pomoci

Charitativně - ekologický zapsaný spolek na sběr obuvi a textilu. Díky vám chráníme životní prostředí a finančně podporujeme znevýhodněné děti.

Čím se zabýváme

Každý člověk v ČR vytváří v průměru 25 kg textilního odpadu ročně. Ten většinou končí na skládkách. Tím že se společně s vámi zasazujeme o jeho recyklaci, nejenom že tak pomáháme planetě, ale především získáváme prostředky na pomoc znevýhodněným dětem.

  • Zmírňováním znečištění krajiny s cílem snížit ekologickou zátěž přírody
  • Charitativní činností na podporu Dětského krizového centra
  • Etickým sběrem druhotných surovin, tedy vámi poskytnutého starého ošacení
  • Rozšiřováním povědomí o recyklaci a charitativních projektech
Overview Image
Circle

Nejnovější události

Informace o naší charitativní činnosti.

Helptex nasazuje smart senzory

Společnost Helptex, která se věnuje sběru textilního odpadu, vyzkoušela smart senzory na monitorování naplněno

Celý článek

Podpora pro ZŠ Eden

Podpora nadačního fondu ZŠ Eden

Celý článek

Spolupráce s OMV

Začali jsme spolupracovat se společností OMV. Prvních 6 sběrných kontejnerů je již na místě.

Celý článek

Doposud jsme darovali

Kromě darů na provoz Dětského krizového centra jsme již měli možnost přispět na vzdělání, školní aktivity či obědy dětí.

00

Celkem darovaných peněz za 5 let

Staňte se společně s námi partnerem podpory pro Dětské krizové centrum


DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM (dále DKC) působí jako nestátní nezisková organizace humanitárního zaměření specializovaná zejména na odbornou pomoc dětem týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným (syndrom CAN = Child Abuse and Neglect), dále dětem ohroženým na zdravém vývoji rizikovými faktory v prostředí, dětem v závažných životních situacích, dětem traumatizovaným či nezletilým obětem trestných činů.

Uživateli služeb jsou přímo ohrožené děti, i celé jejich rodiny. Působnost Dětského krizového centra je celorepubliková. Služby Dětského krizového centra jsou uživatelům poskytovány bezplatně.

Chci také pomáhat
invoicing
invoicing