Kde jsme pomohli?

Previous
Next

Naše malé velké úspěchy

Výtěžkem z prodeje použitého oblečení jsme doposud pomohli potřebným dětem navštěvovat zájmové kroužky, nakoupit školní pomůcky či je poslat na školní výlet. Řadě znevýhodněných rodin jsme taktéž pomohli financovat školní obědy dětí apod.

V roce 2020 jsme se stali partnerem Dětského Krizového centra, které již 25 let celorepublikově pomáhá fyzicky či psychicky týraným, zanedbávaným nebo sexuálně zneužitým dětem a jejich rodinám.

Jejich aktivita je z našeho pohledu natolik důležitá, že jsme se ji rozhodli podpořit!

Z každého námi získaného 1 Kg starého oblečení tak DKC obdrží 1Kč.

Doposud jsme darovali

Kromě darů na provoz Dětského krizového centra jsme již měli možnost přispět na vzdělání, školní aktivity či obědy dětí.

00

Celkem darovaných peněz za 5 let