Jak probíhá sběr?

Jak u nás přistupujeme ke sběru

Činíme vše proto, abychom zamezili hromadění recyklovatelného textilního materiálu na skládkách komunálního odpadu. Snižujeme tak jeho negativní vliv na životní prostředí a veřejné rozpočty.

Za tímto účelem se souhlasem měst, obcí a firem rozmisťujeme sběrné kontejnery na jejich pozemcích. Sebraný textil následně třídíme a dále zpracováváme.

Naše kontejnery jsou vybaveny IoT senzory sledujícími míru naplnění, díky nimž vzniká výrazná (až 40%) úspora nákladů na svoz a auty vyprodukovaných emisí. Současně tak předcházíme tvorbě nepořádku v okolí kontejneru. 

 

Ekologická a charitativní odpovědnost

  • Úspora nákladů měst a obcí při svozu komunálního odpadu
  • I nepotřebný textil nachází svou druhou šanci v průmyslu
  • Materiální pomoc potřebným
  • Důstojné a pravidelné příspěvky pro Dětské krizové centrum